Proces cultuurnota 2025-2028

Op 17 oktober 2023 heeft het College van B&W de gemeenteraad per brief geïnformeerd over het proces richting de nieuwe cultuurnota 2025-2028, samen met enkele andere relevante thema’s in het gemeentelijke cultuurbeleid. Hierbij willen we de culturele instellingen ook graag informeren over de inhoud van de brief.

Tijdens de bijeenkomst van 14 december aanstaande zullen we het aanvraagtraject, de adviesprocedure en het tijdpad wat betreft besluitvorming verder toelichten. We hopen jullie daar allemaal te mogen verwelkomen.