Nieuws en ontwikkelingen
Molen

Aftrap aanvraagperiode 14 november

Gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Paul de Rook nodigen u van harte uit voor de presentaties van beide kadernota’s op donderdag 14 november aanstaande. Zij praten u bij over de inhoudelijke ambities en strategieën en het gezamenlijke aanvraagproces voor de Cultuurnota 2021-2024. Na deze bijeenkomst kunt u uw subsidieaanvraag voor de Cultuurnota 2012-2024 indienen via de aanvraagmodule op www.cultuurnotagroningen.nl. Aansluitend aan de informatiebijeenkomst stellen de provincie en gemeente u in de gelegenheid vragen te stellen over het proces. Dit doen wij door middel van speeddates. U kunt in gesprek met beleidsadviseurs van de gemeente en provincie, maar ook met adviseurs...

Aanvraagformat voor de cultuurnotaperiode 2021-2024 online

Vandaag 31 oktober hebben we het format voor de aanvraagprocedure voor de cultuurnotaperiode 2021-2024 online gezet. Door middel van dit document kunt u alvast uw komende aanvraag voorbereiden. Vanaf 14 november 2019 kunt u uw aanvraag daadwerkelijk indienen via de online aanvraagmodule. De aanvraagperiode duurt tot en met 5 januari 2020. Wij adviseren u tijdig te beginnen met het invullen van uw aanvraag aangezien er in de kerstvakantie beperkt ambtelijke ondersteuning aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Mocht u naar aanleiding van het aanvraagformat al vragen hebben, neem dan contact op met de gemeente of provincie via het contactformulier...

Definitieve kadernota 2021-2028 vastgesteld

Dinsdag 17 september hebben zowel het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen als het college van B&W van de Gemeente Groningen de definitieve kadernota cultuur 2021-2028 vastgesteld. Op 30 oktober bespreekt de gemeenteraad de nota Kunst en cultuur voor iedereen, Provinciale Staten volgt op 13 november met de behandeling van Wij zijn cultuur! Vervolgens kunt u via onze website www.cultuurnotagroningen.nl uw subsidieaanvraag indienen. De aanvraagformats kunt u vanaf medio oktober al op deze site vinden zodat u tijdig uw subsidieaanvraag kunt voorbereiden. In de periode op weg naar de uitvoeringsprogramma’s blijven we graag met u in gesprek. Via...

Provincie Groningen

Op 9 juli 2019 stelde het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen de Concept-Kadernota Cultuur 2021-28: Wij zijn cultuur! vast. U vindt de concept-kadernota hier vanaf 10 juli. De concept-kadernota staat van 10 juli tot en met 25 augustus 2019 open voor schriftelijke inspraak. Daarnaast adviseert de Kunstraad het college van Gedeputeerde Staten nog. De inspraakreacties en het Kunstraad-advies worden verwerkt in de definitieve kadernota. Deze wordt op 13 november 2019 door Provinciale Staten behandeld.

Inspraakprocedure Kadernota Cultuur Gemeente Groningen

Op 2 juli 2019 stelde het college van B&W de Concept Kadernota Cultuur 2021-28: Kunst en Cultuur voor iedereen vast. U vindt de concept-kadernota hier. De concept-kadernota cultuur staat van 3 juli tot en met 21 augustus 2019 open voor schriftelijke inspraak. Daarnaast adviseert de Kunstraad het college nog. De inspraakreacties en het Kunstraad-advies worden verwerkt in de definitieve kadernota. Deze wordt op 30 oktober 2019 in de gemeenteraad behandeld. Voor meer informatie over het proces en voor het indienen van uw inspraakreactie kunt u e-mailen naar Cultuurnota.Groningen@groningen.nl.