Nieuws en ontwikkelingen
Molen

Definitieve kadernota 2021-2028 vastgesteld

Dinsdag 17 september hebben zowel het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen als het college van B&W van de Gemeente Groningen de definitieve kadernota cultuur 2021-2028 vastgesteld. Op 30 oktober bespreekt de gemeenteraad de nota Kunst en cultuur voor iedereen, Provinciale Staten volgt op 13 november met de behandeling van Wij zijn cultuur! Vervolgens kunt u via onze website www.cultuurnotagroningen.nl uw subsidieaanvraag indienen. De aanvraagformats kunt u vanaf medio oktober al op deze site vinden zodat u tijdig uw subsidieaanvraag kunt voorbereiden. In de periode op weg naar de uitvoeringsprogramma’s blijven we graag met u in gesprek. Via...

Provincie Groningen

Op 9 juli 2019 stelde het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen de Concept-Kadernota Cultuur 2021-28: Wij zijn cultuur! vast. U vindt de concept-kadernota hier vanaf 10 juli. De concept-kadernota staat van 10 juli tot en met 25 augustus 2019 open voor schriftelijke inspraak. Daarnaast adviseert de Kunstraad het college van Gedeputeerde Staten nog. De inspraakreacties en het Kunstraad-advies worden verwerkt in de definitieve kadernota. Deze wordt op 13 november 2019 door Provinciale Staten behandeld.

Inspraakprocedure Kadernota Cultuur Gemeente Groningen

Op 2 juli 2019 stelde het college van B&W de Concept Kadernota Cultuur 2021-28: Kunst en Cultuur voor iedereen vast. U vindt de concept-kadernota hier. De concept-kadernota cultuur staat van 3 juli tot en met 21 augustus 2019 open voor schriftelijke inspraak. Daarnaast adviseert de Kunstraad het college nog. De inspraakreacties en het Kunstraad-advies worden verwerkt in de definitieve kadernota. Deze wordt op 30 oktober 2019 in de gemeenteraad behandeld. Voor meer informatie over het proces en voor het indienen van uw inspraakreactie kunt u e-mailen naar Cultuurnota.Groningen@groningen.nl.