Nieuws en ontwikkelingen
Molen

Afhandeling van uw aanvraag

Als uw subsidieaanvraag voor de Cultuurnota 2025-2028 is ontvangen, registreren wij uw aanvraag onder een dossiernummer. Daarna wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de Kunstraad ter beoordeling, advisering en/of reflectie. De conceptreflecties en conceptadviezen worden vervolgens door de Kunstraad aan u voorgelegd. Deze kunt u dan controleren op feitelijke onjuistheden. Waar nodig past de Kunstraad de tekst nog aan. Bij onjuistheden die van invloed kunnen zijn op de advisering volgt een gesprek. Op 18 juli 2024 publiceert de Kunstraad het adviesrapport waarna het college van B&W op 1 oktober 2024 een besluit neemt over de Cultuurnota. Na de vaststelling van de...

Subsidie aanvragen voor nieuwe Cultuurnota vanaf 16 december

Alle professionele cultuur- erfgoedinstellingen uit de provincie en gemeente Groningen kunnen vanaf 16 december 2023 subsidie aanvragen voor de beleidsperiode 2025-2028. Geïnteresseerde instellingen kunnen dan een aanvraag indienen via de website www.cultuurnotagroningen.nl. Culturele diversiteit De subsidieregeling 'Kadernota Cultuur 2025-2028' van de provincie Groningen is een structurele, meerjarige subsidie die moet zorgen meer culturele diversiteit, het toegankelijker maken van kunst en erfgoed en het stimuleren van vernieuwing binnen de sector. Subsidie aanvragen Geïnteresseerde instellingen kunnen vanaf zaterdag 16 december subsidie aanvragen via een online portaal op www.cultuurnotagroningen.nl. Hier is ook meer informatie te vinden. Een aanvraag indienen kan tot en met...

Informatiebijeenkomst start Cultuurnota 2025-2028

De provincie en de gemeente Groningen organiseren een bijeenkomst over de nieuwe Cultuurnota, die loopt van 2025 tot 2028. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 december van 9.30 tot 11.30 uur in Forum Groningen. Alle culturele instellingen uit de provincie Groningen zijn welkom bij de bijeenkomst. Elke vier jaar maken de provincie en de gemeente Groningen samen een Cultuurnota, waarin het cultuurbeleid in onze provincie wordt omschreven. Tijdens de bijeenkomst kunnen cultuurinstellingen vragen stellen over waar hun subsidieaanvraag aan moet voldoen. Programma: 09.00 uur Inloop met koffie en thee;09.30 uur Plenaire informatiesessie met gedeputeerde Tjeerd van Dekken, wethouder CultuurKirsten...

Proces cultuurnota 2025-2028

Op 17 oktober 2023 heeft het College van B&W de gemeenteraad per brief geïnformeerd over het proces richting de nieuwe cultuurnota 2025-2028, samen met enkele andere relevante thema’s in het gemeentelijke cultuurbeleid. Hierbij willen we de culturele instellingen ook graag informeren over de inhoud van de brief. Tijdens de bijeenkomst van 14 december aanstaande zullen we het aanvraagtraject, de adviesprocedure en het tijdpad wat betreft besluitvorming verder toelichten. We hopen jullie daar allemaal te mogen verwelkomen. Brief-aan-de-raad-proces-cultuurnota-2025-2028Downloaden

Subsidie aanvragen 2025-2028

Vanaf 16 december 2023 kunt u hier subsidie aanvragen voor de cultuurnotaperiode 2025-2028. De gemeente en provincie werken hiervoor met één aanvraagprocedure. De Kunstraad adviseert ons over de verdeling van de subsidies op basis van de aanvragen. De planning en deadlines van het cultuurnotaproces vindt u hieronder.

Kadernota 2025-2028

Op deze website vindt u informatie over de cultuurnota’s en aanvraagprocedures van de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Momenteel bereiden wij het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2025-2028 voor. De gemeentelijke en provinciale kadernota zijn voor 2021-2028 vastgesteld door respectievelijk de gemeenteraad en provinciale staten. In de kadernota’ staan onze ambities over wat we als gemeente en provincie in de periode 2021-2028 willen bereiken op het gebied van kunst en cultuur. Het uitvoeringsprogramma’ 2025-2028 gaat over hoe we dit samen met onze partners willen doen en hoe wij ons budget en subsidies hiervoor inzetten. Bekijk de volledige planning op...