Nieuws en ontwikkelingen
Molen

22 miljoen per jaar voor cultuur in Stad en Ommeland

Provincie en gemeente Groningen presenteren meerjarenplannen Cultuur is van grote waarde voor Groningen, daarom maken provincie en gemeente zich de komende jaren samen sterk voor een breed en bruisend cultureel aanbod in onze provincie. De gemeente ten provincie trekken hier beide ruim 11 miljoen per jaar voor uit. Dat is te lezen in de cultuurnota’s die op 6 oktober zijn vastgesteld. De nota’s volgen op de kadernota cultuur. Wethouder Cultuur Paul de Rook: ”We hebben het proces voor de nieuwe cultuurnota ondanks de coronacrisis doorgezet, net als de provincie en het Rijk. Hiermee willen we duidelijkheid voor de langere termijn...

Bekendmaking Cultuurnota 2021-2024

Op 6 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie en het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Groningen de Cultuurnota's vastgesteld. Beide zijn een vervolg op de kadernota die in september 2019 wereldkundig is gemaakt. In beide nota's wordt bekend gemaakt welke instellingen de komende vier jaar een plek krijgen in de cultuurnota van de overheden. Op 8 oktober 2020 om 09.00 uur lichten gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Paul de Rook de gemaakte keuzes toe door middel van een persconferentie. Nadien zullen de instellingen op de hoogte worden gebracht en zal er een persbericht uitgaan die...

Aan de cultuurinstellingen, organisaties die een aanvraag hebben gedaan voor de cultuurnota 21-24

Geachte heer, mevrouw, De provincie Groningen en de gemeente Groningen hebben met elkaar afgestemd over de planning en het proces van de cultuurnota 2021-2024. Anders dan in eerdere communicatie is gemeld, zal het voorgenomen besluit over de meerjarige structurele subsidies van gemeente en provincie een week later, namelijk begin oktober beschikbaar zijn. De oorzaak hiervan ligt in de belemmeringen die we door de coronamaatregelen ondervinden. De gemeente Groningen heeft eerder aan de gemeentelijk gesubsidieerde instellingen in een brief (d.d. 20-08-2020) aangegeven dat zij voor 1 november van u een aangepaste begroting verwacht voor 2021. In afstemming met de provincie zijn...

Publicatie advies Kunstraad Groningen cultuurnota’s 2021-2024

Op 11 juni overhandigde de Kunstraad Groningen het adviesrapport Op steviger grond aan wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Mirjam Wulfse. Hierin adviseert de Kunstraad over de meerjarige subsidietoekenningen voor de gemeentelijke en provinciale cultuurnota’s 2021-2024. Als gezamenlijke overheden hechten wij sterke waarde aan een onafhankelijke advisering over de artistieke en inhoudelijke kwaliteit en de wijze waarop instellingen willen bijdragen aan onze culturele ambities en strategieën. Hierbij stelden wij de Kunstraad voor een zware taak, door te vragen om een integraal gewogen advies. Wij willen dan ook onze grote waardering uitspreken aan de Kunstraad, zijn medewerkers en alle adviseurs die zich hiervoor...

Belangrijk: Aanvraag opslaan en later verder gaan

Wanneer u uw aanvraag tijdelijk wilt onderbreken om in een later stadium verder te gaan kunt u uw aanvraag opslaan. Wanneer u de aanvraag opslaat wordt u doorverwezen naar een pagina waarin een link wordt weergegeven en is er de optie de link naar uw eigen e-mailadres te laten versturen. Maak gebruik van de optie de link naar uw e-mailadres te versturen zodat u deze altijd ter beschikking heeft (de e-mail kan in de spam terecht komen). Door gebruik te maken van deze link kunt u verder gaan waar u gebleven was. Let op: Indien u geen gebruik maakt van...

Aftrap aanvraagperiode 14 november

Gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Paul de Rook nodigen u van harte uit voor de presentaties van beide kadernota’s op donderdag 14 november aanstaande. Zij praten u bij over de inhoudelijke ambities en strategieën en het gezamenlijke aanvraagproces voor de Cultuurnota 2021-2024. Na deze bijeenkomst kunt u uw subsidieaanvraag voor de Cultuurnota 2012-2024 indienen via de aanvraagmodule op www.cultuurnotagroningen.nl. Aansluitend aan de informatiebijeenkomst stellen de provincie en gemeente u in de gelegenheid vragen te stellen over het proces. Dit doen wij door middel van speeddates. U kunt in gesprek met beleidsadviseurs van de gemeente en provincie, maar ook met adviseurs...

Aanvraagformat voor de cultuurnotaperiode 2021-2024 online

Vandaag 31 oktober hebben we het format voor de aanvraagprocedure voor de cultuurnotaperiode 2021-2024 online gezet. Door middel van dit document kunt u alvast uw komende aanvraag voorbereiden. Vanaf 14 november 2019 kunt u uw aanvraag daadwerkelijk indienen via de online aanvraagmodule. De aanvraagperiode duurt tot en met 5 januari 2020. Wij adviseren u tijdig te beginnen met het invullen van uw aanvraag aangezien er in de kerstvakantie beperkt ambtelijke ondersteuning aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Mocht u naar aanleiding van het aanvraagformat al vragen hebben, neem dan contact op met de gemeente of provincie via het contactformulier...

Definitieve kadernota 2021-2028 vastgesteld

Dinsdag 17 september hebben zowel het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen als het college van B&W van de Gemeente Groningen de definitieve kadernota cultuur 2021-2028 vastgesteld. Op 30 oktober bespreekt de gemeenteraad de nota Kunst en cultuur voor iedereen, Provinciale Staten volgt op 13 november met de behandeling van Wij zijn cultuur! Vervolgens kunt u via onze website www.cultuurnotagroningen.nl uw subsidieaanvraag indienen. De aanvraagformats kunt u vanaf medio oktober al op deze site vinden zodat u tijdig uw subsidieaanvraag kunt voorbereiden. In de periode op weg naar de uitvoeringsprogramma’s blijven we graag met u in gesprek. Via...

Provincie Groningen

Op 9 juli 2019 stelde het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen de Concept-Kadernota Cultuur 2021-28: Wij zijn cultuur! vast. U vindt de concept-kadernota hier vanaf 10 juli. De concept-kadernota staat van 10 juli tot en met 25 augustus 2019 open voor schriftelijke inspraak. Daarnaast adviseert de Kunstraad het college van Gedeputeerde Staten nog. De inspraakreacties en het Kunstraad-advies worden verwerkt in de definitieve kadernota. Deze wordt op 13 november 2019 door Provinciale Staten behandeld.

Inspraakprocedure Kadernota Cultuur Gemeente Groningen

Op 2 juli 2019 stelde het college van B&W de Concept Kadernota Cultuur 2021-28: Kunst en Cultuur voor iedereen vast. U vindt de concept-kadernota hier. De concept-kadernota cultuur staat van 3 juli tot en met 21 augustus 2019 open voor schriftelijke inspraak. Daarnaast adviseert de Kunstraad het college nog. De inspraakreacties en het Kunstraad-advies worden verwerkt in de definitieve kadernota. Deze wordt op 30 oktober 2019 in de gemeenteraad behandeld. Voor meer informatie over het proces en voor het indienen van uw inspraakreactie kunt u e-mailen naar Cultuurnota.Groningen@groningen.nl.