Wat zijn cultuurpijlers?

Cultuurpijlers zijn culturele instellingen die door provincie en gemeente zijn aangewezen. Het zijn producerende / uitvoerende instellingen met landelijke structurele financiering die een voortrekkersrol voor hun cultuurdiscipline vervullen. Cultuurpijlers hebben relatief veel vrijheid hoe ze deze rol invullen. In de periode 2017-2020 hebben wij zeven instellingen benoemd: NNT (Theater), Guy & Roni (Dans), Noorderzon (Festivals), ESNS (Popmuziek), Houten Huis (Jeugdtheater), Noordwoord (Literatuur), NNO (Klassieke muziek). Daarnaast is Vera/Simplon gemeentelijke pijler voor popmuziek.