Wat zijn cultuurpijlers?

Cultuurpijlers zijn culturele instellingen die door provincie en gemeente zijn aangewezen. Het zijn producerende/uitvoerende instellingen met landelijke structurele financiering die een voortrekkersrol voor hun cultuurdiscipline vervullen. De Cultuurpijlers zijn: NITE (Theater), Guy & Roni (Dans), Groninger Museum, Kunstpunt (Beeldend), Grand Theatre (Talent), Noorderzon (Festivals), ESNS (Popmuziek), Houten Huis (Jeugdtheater), Noordwoord (Letteren), NNO (Klassieke muziek). Daarnaast is Vera/Simplon gemeentelijke cultuurpijler voor popmuziek. De cultuurpijlerfuncties liggen vast voor de gehele periode van de kadernota 2021-2028.