Wat is de rol van de Kunstraad?

De Kunstraad Groningen adviseert de provincie en gemeente Groningen inhoudelijk over de ingediende beleidsplannen. Uw aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke adviseurs uit de culturele sector. Na de beoordeling stelt de Kunstraad een conceptadvies over uw instelling op en wordt u in de gelegenheid gesteld om eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Vervolgens wordt het definitieve advies van de Kunstraad aangeboden aan de gedeputeerde en wethouder cultuur van beide overheden.