Wat is de rol van de Kunstraad?

De Kunstraad Groningen adviseert de provincie en gemeente Groningen inhoudelijk over de ingediende beleidsplannen inclusief de verdeling van het beschikbare budget. Uw aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke adviseurs uit de culturele sector. Er zal een gesprek worden gepland waarin u een mondelinge toelichting op uw plannen kunt geven en waarin vragen worden gesteld door de Kunstraad. Na de beoordeling stelt de Kunstraad een conceptadvies over uw instelling op en wordt u in de gelegenheid gesteld om eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Vervolgens wordt het definitieve advies van de Kunstraad rond de zomer van 2020 aangeboden aan de gedeputeerde en wethouder cultuur van beide overheden.