Wanneer volgt nadere informatie en worden de formats voor de aanvraag voor de cultuurnota 2025 – 2028 beschikbaar?

Gedetailleerde informatie over het aanvraagproces, de advisering en het besluitvormingstraject komt begin december online. We vragen u in ieder geval om een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende begroting. De vorm hiervoor is vrij, het aanvraagformulier bevat velden voor NAW-gegevens en andere praktische zaken. We geven een richtlijn mee voor de maximale omvang van het plan en een checklist voor de inhoud van het plan. Dient u een aanvraag in voor een positie in de BIS of in een meerjarige regeling bij een van de zes Rijkscultuurfondsen, dan is deze leidend voor uw aanvraag bij gemeente en/of provincie.