Waaruit moet mijn aanvraag voor meerjarige subsidie bestaan?

U kunt de aanvraagmodule doorlopen. Deze is gebaseerd op de kadernota’s cultuur van gemeente en provincie. Als u ook een landelijke aanvraag indient (BIS / Fonds) kunt u deze aanvraag aan het eind van de module uploaden als bijlage. De richtlijnen die het betreffende fonds hanteert voor een meerjarige subsidieaanvraag zijn dan leidend, inclusief omvang, in te dienen documenten etc. Aan het eind van de module vragen wij u een begroting te uploaden. Invullen van de aanvraagmodule en het indienen van een begroting zijn verplicht.