Kan ik structurele subsidie aanvragen in het kader van de nieuwe cultuurnota als ons initiatief nog niet eerder subsidie van de gemeente of provincie heeft gekregen?

Dat kan, maar  ‘bewezen kwaliteit’ is een toelatingscriterium voor meerjarige ondersteuning Het is belangrijk dat u in de aanvraag kunt aantonen dat uw initiatief hieraan voldoet, door bijvoorbeeld eerdere prestaties in gemeente en provincie te vermelden. Als dit niet lukt kan dat betekenen dat uw initiatief niet wordt gehonoreerd als meerjarig gesubsidieerde instelling. U kunt dan vanaf 2021 een projectsubsidie aanvragen, bijvoorbeeld bij het incidentenbudget bij de Kunstraad, met middelen van de gemeente en provincie.