Kan ik nu al beginnen met mijn meerjarenaanvraag of de voorbereidingen hiervan?

De strategieën van gemeente en provincie uit de kadernota 2021 – 2028 blijven de basis van het cultuurbeleid in periode 2025-2028. Daarmee vormt uw bijdrage aan deze inhoudelijke doelstellingen ook het uitgangspunt van de beoordeling van uw meerjarenaanvraag.
De strategie Sterke basis is voorwaardelijk voor de aanvraag. Dat betekent dat uw aanvraag artistiek en inhoudelijk voldoende moet zijn en dat deze gestoeld is op een gezonde bedrijfsvoering. De drie landelijke codes zijn hiervoor de leidraad op basis van het principe ‘pas toe en leg uit’. Uiteraard verwachten wij dat uw meerjarenaanvraag zich vertaalt naar een realistische begroting.
Uw aanvraag hoeft niet aan alle andere strategieën van gemeenten en/of provincie bij te dragen. Dit betekent dat u kiest voor inzet op de strategie(ën) die past bij het profiel van uw organisatie.