Is het begrotingsformat verplicht?

Nee, het format is niet verplicht, maar het aanleveren van een productbegroting wel. Op deze manier kunnen we duidelijk zien welke begroting bij de activiteiten (oftewel projecten of producten) hoort.