Ik heb vaste kosten die ik altijd heb, ongeacht de activiteiten. Is deze overhead ook een product?

Elke organisatie heeft overheadkosten die niet bij specifieke activiteiten horen. Deze kun je als aparte activiteit / product opvoeren. We willen wel graag dat je overhead zoveel mogelijk wel toerekent naar een project. Je krijgt dus twee soorten overhead in je begroting. In de toelichting / onderbouwing kun je aangeven waar de posten uit bestaan en hoe je tot de bedragen bent gekomen.