Hoe verhouden het format en de procedure zich tot eventuele aanvragen bij het Rijk en Fondsen?

Als u een aanvraag bij de BIS of een fonds doet, kunt u een deel van de aanvraagmodule overslaan. U beantwoordt dan alleen de vragen in relatie tot de ambities van gemeente en provincie. U kunt de landelijke aanvraag aan het einde van de module als bijlage uploaden (dit is een vereiste). Indien u een inhoudelijke vraag heeft over het landelijke beleid kunt u hiervoor het beste contact met ons opnemen per mail. Op www.cultuursubsidie.nl vindt u alle informatie en regelgeving over landelijke cultuursubsidies.