Hoe gaat de Kunstraad om met de beoordeling van de aanvragen?

De Kunstraad heeft een beoordelingskader gemaakt waarin hun interpretatie van de criteria staat vermeld, voor zover van toepassing. De beoordeling geschiedt door commissies en de Kunstraad zelf. Het beoordelingskader en de samenstelling van de commissies is te vinden op de website van de Kunstraad, www.kunstraadgroningen.nl.