Hoe blijf ik op de hoogte van de behandeling van mijn aanvraag?

Wij berichten u zo spoedig mogelijk na de deadline of uw aanvraag voldoet aan de formele vereisten en in behandeling wordt genomen door de Kunstraad. Hierbij berichten wij u ook over de verdere planning.