Blijft de sluitingsdatum van 31 januari 2024 om 23.59 uur voor het indienen van mijn meerjarenaanvraag 2025-2028 gehandhaafd nu de startbijeenkomst is verplaatst?

Ja, de uiterlijke indieningstermijn blijft gehandhaafd. We sluiten hiermee aan bij het tijdpad van het ministerie van OCW (BIS en landelijke fondsen).