Blijft de sluitingsdatum van 31 januari 2024 om 23.59 uur voor het indienen van mijn meerjarenaanvraag 2025-2028 gehandhaafd nu de startbijeenkomst is verplaatst?

Ja, de uiterlijke indieningstermijn blijft gehandhaafd. We sluiten hiermee aan bij het tijdpad van het ministerie van OCW (BIS en landelijke fondsen). Daarnaast stelt het de Kunstraad in staat het adviestraject zorgvuldig te doorlopen en tijdig advies uit te brengen aan de gemeente en de provincie, zodat de definitieve besluitvorming op tijd kan plaatsvinden.