Cultuurbeleid

Op deze website vindt u informatie over de cultuurnota’s en aanvraagprocedures van de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Momenteel bereiden wij het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2025-2028 voor. De gemeentelijke en provinciale kadernota zijn voor 2021-2028 vastgesteld door respectievelijk de gemeenteraad en provinciale staten. In de kadernota’ staan onze ambities over wat we als gemeente en provincie in de periode 2021-2028 willen bereiken op het gebied van kunst en cultuur. Het uitvoeringsprogramma’ 2025-2028 gaat over hoe we dit samen met onze partners willen doen en hoe wij ons budget en subsidies hiervoor inzetten.

SUBSIDIE AANVRAGEN 2025-2028

Vanaf 16 december 2023 kunt u hier subsidie aanvragen voor de cultuurnotaperiode 2025-2028. De gemeente en provincie werken hiervoor met één aanvraagprocedure. De Kunstraad adviseert ons over de verdeling van de subsidies op basis van de aanvragen. De planning en deadlines van het cultuurnotaproces vindt u hieronder.

In de periode op weg naar het uitvoeringsprogramma blijven we graag met u in gesprek. Daarom organiseren we wederom bijeenkomsten met zowel gemeenten als instellingen. Wij houden u via de nieuwsbrief, de website, mailings en social media hiervan op de hoogte.

Planning cultuurnota’s

Laatste update van planning: 23 november 2023

Informatie codes5 oktober 2023
Aftrap Cultuurnota14 december 2023
Aanvraagformulier online16 december 2023
Start aanvraagprocedure via cultuurnotagroningen.nl 16 december 2023
Deadline aanvragen gemeente/provincie/BIS- en fonds-instellingen1 februari 2024
Deadline aanvragen BIS- en fonds-instellingen1 februari 2024
Advisering Kunstraad aan gemeente en provincieFebruari – juni 2024
Publicatie conceptadviesJuli 2024
Vaststellen uitvoeringsprogramma’s en subsidiebesluitvorming 2025-2028 door College van B&W Gemeente Groningen en Gedeputeerde Staten Provincie GroningenOktober 2024
Bezwaarmogelijkheid culturele instellingenOktober 2024
Uitvoeringsprogramma’s inclusief subsidiebesluitvorming in GemeenteraadNovember 2024
Start nieuwe beleidsperiode 2025-20281 januari 2025