Cultuurbeleid

Op deze website vindt u informatie over de cultuurnota’s en aanvraagprocedures van de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Momenteel bereiden wij het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2021-2024 voor. De gemeentelijke en provinciale kadernota worden in het najaar van 2019 behandeld door respectievelijk de gemeenteraad en provinciale staten. De kadernota’s gaat vooral over wat we als gemeente en provincie in de periode 2021-2028 willen bereiken op het gebied van kunst en cultuur. De hieruit volgende uitvoeringsprogramma’s 2021-2024 gaan over hoe we dit samen met onze partners willen doen en hoe wij ons budget en subsidies hiervoor inzetten. Deze worden na de zomer van 2020 vastgesteld. Bij beiden trekken provincie en gemeente zoveel mogelijk samen op.

SUBSIDIE AANVRAGEN 2021-2024

Vanaf half november kunt u hier subsidie aanvragen voor de cultuurnotaperiode 2021-2024. De gemeente en provincie werken hiervoor met één aanvraagprocedure. Het aanvraagformulier wordt in oktober gepubliceerd zodat u uw aanvraag kunt voorbereiden. De Kunstraad adviseert ons over de verdeling van de subsidies op basis van de aanvragen. De planning en deadlines van het cultuurnotaproces vindt u hieronder.

In de periode op weg naar het uitvoeringsprogramma blijven we graag met u in gesprek. Daarom organiseren we wederom bijeenkomsten met zowel gemeenten als instellingen. Wij houden u via de nieuwsbrief, de website, mailings en social media hiervan op de hoogte.

Planning cultuurnota’s

Aanvraagformulier onlineHalf oktober 2019
Kadernota Gemeente Groningen met inspraaknota in commissie en raadOktober
Strategisch Beleidskader Cultuur met inspraaknota in Provinciale Staten November
Start aanvraagprocedure via cultuurnotagroningen.nl 13 november 2019
Deadline aanvragen lokale culturele instellingen6 januari 2020
Deadline aanvragen BIS- en fonds-instellingen1 februari 2020
Reflectie op aanvragen instellingen door stedelijke regio We the North naar Raad voor CultuurFebruari 2020
Advisering Kunstraad aan gemeente en provincieFebruari – mei 2020
Vaststellen uitvoeringsprogramma’s en subsidiebesluitvorming 2021-2024 door College van B&W Gemeente Groningen en Gedeputeerde Staten Provincie GroningenSeptember 2020
Bezwaarmogelijkheid culturele instellingenSeptember – oktober 2020
Uitvoeringsprogramma’s inclusief subsidiebesluitvorming in Gemeenteraad en Provinciale StatenNovember 2020
Start nieuwe beleidsperiode 2021-20241 januari 2021