Bekendmaking Cultuurnota 2021-2024

Op 6 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie en het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Groningen de Cultuurnota’s vastgesteld. Beide zijn een vervolg op de kadernota die in september 2019 wereldkundig is gemaakt. In beide nota’s wordt bekend gemaakt welke instellingen de komende vier jaar een plek krijgen in de cultuurnota van de overheden.

Op 8 oktober 2020 om 09.00 uur lichten gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Paul de Rook de gemaakte keuzes toe door middel van een persconferentie. Nadien zullen de instellingen op de hoogte worden gebracht en zal er een persbericht uitgaan die ook op deze website zal worden gepubliceerd.

Beide documenten Cultuurnota’s kunt u downloaden via: