Definitieve kadernota 2021-2028 vastgesteld

Dinsdag 17 september hebben zowel het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen als het college van B&W van de Gemeente Groningen de definitieve kadernota cultuur 2021-2028 vastgesteld. Op 30 oktober bespreekt de gemeenteraad de nota Kunst en cultuur voor iedereen, Provinciale Staten volgt op 13 november met de behandeling van Wij zijn cultuur!

Vervolgens kunt u via onze website www.cultuurnotagroningen.nl uw subsidieaanvraag indienen. De aanvraagformats kunt u vanaf medio oktober al op deze site vinden zodat u tijdig uw subsidieaanvraag kunt voorbereiden. In de periode op weg naar de uitvoeringsprogramma’s blijven we graag met u in gesprek. Via de nieuwsbrief, de website, direct mail en social media houden wij up op de hoogte.

Cultuurnotaproces

Op hoofdlijnen ziet de procedure op weg naar de cultuurnota’s 2021-2024 er als volgt uit:

Aanvraagformulier onlineHalf oktober 2019
Kadernota Gemeente Groningen met inspraaknota in commissie en raadOktober
Strategisch Beleidskader Cultuur met inspraaknota in Provinciale Staten November
Start aanvraagprocedure via cultuurnotagroningen.nl 13 november 2019
Deadline aanvragen lokale culturele instellingen6 januari 2020
Deadline aanvragen BIS- en fonds-instellingen1 februari 2020
Reflectie op aanvragen instellingen door stedelijke regio We the North naar Raad voor CultuurFebruari 2020
Advisering Kunstraad aan gemeente en provincieFebruari – mei 2020
Vaststellen uitvoeringsprogramma’s en subsidiebesluitvorming 2021-2024 door College van B&W Gemeente Groningen en Gedeputeerde Staten Provincie GroningenSeptember 2020
Bezwaarmogelijkheid culturele instellingenSeptember – oktober 2020
Uitvoeringsprogramma’s inclusief subsidiebesluitvorming in Gemeenteraad en Provinciale StatenNovember 2020
Start nieuwe beleidsperiode 2021-20241 januari 2021

Provincie Groningen

Op 9 juli 2019 stelde het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen de Concept-Kadernota Cultuur 2021-28: Wij zijn cultuur! vast. U vindt de concept-kadernota hier vanaf 10 juli. De concept-kadernota staat van 10 juli tot en met 25 augustus 2019 open voor schriftelijke inspraak. Daarnaast adviseert de Kunstraad het college van Gedeputeerde Staten nog. De inspraakreacties en het Kunstraad-advies worden verwerkt in de definitieve kadernota. Deze wordt op 13 november 2019 door Provinciale Staten behandeld.

Inspraakprocedure Kadernota Cultuur Gemeente Groningen

Op 2 juli 2019 stelde het college van B&W de Concept Kadernota Cultuur 2021-28: Kunst en Cultuur voor iedereen vast. U vindt de concept-kadernota hier. De concept-kadernota cultuur staat van 3 juli tot en met 21 augustus 2019 open voor schriftelijke inspraak. Daarnaast adviseert de Kunstraad het college nog. De inspraakreacties en het Kunstraad-advies worden verwerkt in de definitieve kadernota. Deze wordt op 30 oktober 2019 in de gemeenteraad behandeld. Voor meer informatie over het proces en voor het indienen van uw inspraakreactie kunt u e-mailen naar Cultuurnota.Groningen@groningen.nl.