Aftrap aanvraagperiode 14 november

Gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Paul de Rook nodigen u van harte uit voor de presentaties van beide kadernota’s op donderdag 14 november aanstaande. Zij praten u bij over de inhoudelijke ambities en strategieën en het gezamenlijke aanvraagproces voor de Cultuurnota 2021-2024. Na deze bijeenkomst kunt u uw subsidieaanvraag voor de Cultuurnota 2012-2024 indienen via de aanvraagmodule op www.cultuurnotagroningen.nl.

Aansluitend aan de informatiebijeenkomst stellen de provincie en gemeente u in de gelegenheid vragen te stellen over het proces. Dit doen wij door middel van speeddates. U kunt in gesprek met beleidsadviseurs van de gemeente en provincie, maar ook met adviseurs van de Kunstraad Groningen.

// Programma 14 november 2019

15.30 uur: inloop
16.00 uur: Inhoudelijke toelichting kadernota’s cultuur door wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Mirjam Wulfse
16.30 uur: Toelichting op de procedure en aftrap aanvraagperiode door Tommy Voortman en Jantina van der Broek, projectleiders cultuurnota
17.00 uur: borrel en speeddates
18.00 uur: einde

Locatie: De Puddingfabriek, Viaductstraat 3-3, 9725 BG Groningen

Komt u ook? Meld u dan aan via het e-mailadres j.boelstra@provinciegroningen.nl.