Achtergrondinformatie

Hier vindt u het inhoudelijke achtergrondinformatie over de eerdere cultuurnota van 2021-2024. Wilt u informatie over de planning van cultuurnota 2025 – 2028? Raadpleeg daarvoor de pagina Cultuurbeleid.

Handreikingen

Handreiking aanvragers cultuursubsidie 2025-2028

Handreiking voor aanvragers met 8-jarige toekenning

Overzicht aanvraagformulier nieuwe aanvragers - CAT2

Overzicht aanvraagformulier aanvragers met 8-jarige toekenning - CAT1

Cultuurnota's

De definitieve kadernota van de gemeente Groningen

Versie: 2021-2028
Verschijningsdatum: september 2019

Cultuurnota gemeente Groningen: Kunst en cultuur voor iedereen

Versie: 2021-2024
Verschijningsdatum: oktober 2020

Provincie Groningen definitief beleidskader cultuur 2021-2028; Wij zijn cultuur!

Versie: 2019-2020
Verschijningsdatum: 17 september 2019

Uitvoeringsprogramma provincie Groningen: Wij zijn Cultuur!

Versie: 2021-2024
Verschijningsdatum: oktober 2020

Formats

Format risicoparagraaf

n.v.t.
n.v.t.

Format activiteitenbegroting

2025 - 2028

Wet en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht AWB

BWBR0005537
Verschijningsdatum: 15 december 2023

Algemene subsidie verordening ASV gemeente Groningen

n.v.t.
n.v.t.

Nadere regels subsidies gemeente Groningen

n.v.t.
n.v.t.

Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018

n.v.t.
n.v.t.

Subsidieregeling Kadernota Cultuur 2025-2028 provincie Groningen