5 oktober 2016

Uitnodiging voor dinsdag 8 november 2016

UITNODIGING

VOOR DE CULTURELE ORGANISATIES IN DE GEMEENTE GRONINGEN

Op 7 september jl. heeft de raadscommissie Onderwijs en Welzijn gesproken over de concept-cultuurnota 2017-2020. De inspraakprocedure is inmiddels afgerond en het college van burgemeester en wethouders is voornemens de nota in oktober vast te stellen waarna de raad de nota op 16 november behandelt in de raadscommissie. Daarna volgt vaststelling door de raad op 30 november.

Om een goed oordeel te kunnen vormen over de Cultuurnota wil de raad de culturele organisaties in de stad de gelegenheid geven hun visie hierop naar voren te brengen (hiermee vervalt de inspraak tijdens de raadscommissie op 16 november).

Daarom nodigt de raad van de gemeente Groningen u uit voor een

Hoorzitting over de Cultuurnota 2017-2020

op dinsdag 8 november a.s. om 19.00 uur in het Stadhuis van Groningen.

Wij hebben de bijeenkomst ingedeeld in 4 clusters:

  1. Podiumkunsten
  2. Beeldende kunst
  3. Erfgoed
  4. Overige instellingen

Wij verzoeken u om opgave vòòr 26 oktober bij de raadsadviseur voor de raadscommissie Onderwijs en Welzijn, mevr. Greet Mulder,

tel. 050-3677725 of per mail greet.mulder [a] groningen.nl

onder vermelding van de instelling, het mailadres, naam van de spreker en onder welk cluster u wilt worden ingedeeld.

Elke spreker krijgt 3 minuten spreektijd en na elk cluster krijgt de raad de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Aan de hand van het aantal aanmeldingen zal er een tijdschema worden gemaakt die zal worden gemaild naar de deelnemende instellingen.