Op deze website vindt u informatie over de cultuurnota’s en aanvraagprocedures van de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Momenteel bereiden wij het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2021-2024 voor in twee stappen, namelijk de kadernota en cultuurnota. De kadernota gaat vooral over wat we als gemeente en provincie in de periode 2021-2028 willen bereiken op het gebied van kunst en cultuur. De hieruit volgende cultuurnota 2021-2024 gaat over hoe we dit samen met onze partners willen doen en hoe wij ons budget en subsidies hiervoor inzetten. Bij beiden trekken provincie en gemeente zoveel mogelijk samen op.

Subsidie aanvragen 2021-2024

Eind 2019 kunt u hier subsidie aanvragen voor de cultuurnotaperiode 2021-2024. De gemeente en provincie werken hiervoor met één aanvraagprocedure. Het aanvraagformulier wordt in oktober gepubliceerd. De deadline voor aanvragen is 6 januari 2020.

Na het indienen van de aanvragen brengt de Kunstraad hier advies over uit. In de cultuurnota’s wordt voor de zomer van 2020 de voorgenomen subsidieverlening vastgesteld en kunnen hier zienswijzen voor worden ingediend. Na de zomer van 2020 worden de subsidies definitief bekend gemaakt.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of om u aan te melden voor de mailinglijsten contact op via het contactformulier. Ook via het Twitteraccount @cultuurnotagron kunt u op de hoogte blijven over ontwikkelingen rond de cultuurnota’s.

 

Heeft u een vraag voor ons? Stel hem via het mailformulier.