Peerd van ome Loek

Cultuurnota indienen

Hier kunt u zich registreren of inloggen om uw subsidieaanvraag in te dienen.

Achtergrondinformatie

Voor hulp bij het indienen hebben we achtergrondinformatie gepubliceerd.


Nieuws en ontwikkelingen

22 februari 2024

Afhandeling van uw aanvraag

Als uw subsidieaanvraag voor de Cultuurnota 2025-2028 is ontvangen, registreren wij uw aanvraag onder een dossiernummer. Daarna wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de Kunstraad ter beoordeling, advisering en/of reflectie. De conceptreflecties en conceptadviezen worden vervolgens door de Kunstraad aan u voorgelegd. Deze kunt u dan controleren op feitelijke onjuistheden. Waar nodig past de Kunstraad de tekst nog aan. Bij onjuistheden

15 december 2023

Subsidie aanvragen voor nieuwe Cultuurnota vanaf 16 december

Alle professionele cultuur- erfgoedinstellingen uit de provincie en gemeente Groningen kunnen vanaf 16 december 2023 subsidie aanvragen voor de beleidsperiode 2025-2028. Geïnteresseerde instellingen kunnen dan een aanvraag indienen via de website www.cultuurnotagroningen.nl. Culturele diversiteit De subsidieregeling 'Kadernota Cultuur 2025-2028' van de provincie Groningen is een structurele, meerjarige subsidie die moet zorgen meer culturele diversiteit, het toegankelijker maken van kunst en

8 november 2023

Informatiebijeenkomst start Cultuurnota 2025-2028

De provincie en de gemeente Groningen organiseren een bijeenkomst over de nieuwe Cultuurnota, die loopt van 2025 tot 2028. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 december van 9.30 tot 11.30 uur in Forum Groningen. Alle culturele instellingen uit de provincie Groningen zijn welkom bij de bijeenkomst. Elke vier jaar maken de provincie en de gemeente Groningen samen een Cultuurnota,